Làm bảng điện tử led cho đại lý xổ số của Bình Dương

Quảng Cáo Kiến Trẻ nhận gia công bảng điện tử led cho đại lý xổ số của Bình Dương.

Tính năng nổi bật của bảng điện tử kết quả xổ số:
- Điện áp thấp, tính ổn định cao, cường độ sáng mạnh
- Điều khiển trực tiếp bằng bán phím hoặc thông qua máy tính
- Sử dụng font chữ tiếng Việt và tiếng Anh
- Thay đổi được nội dung thông tin cần truyền tải hàng ngày
- Kỹ xảo hiển thị thông tin đa dạng và ấn tượng, thay đổi tốc độ chạy
- Lưu trữ được nhiều thông tin, bộ nhớ duy trì vĩnh viễnLàm bảng điện tử led Làm bảng điện tử led bảng điện tử

Pin It

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ